SGSS - Sal ve Gvenlii Ynetim ve Denetim Sistemi Yazlm


sal ve gvenlii yazlmlarnda devrim niteliinde bir sistem.
Teknolojisi ile, arayz ile, kullanm kolayl ile, esiz mevzuat otomasyonu ile, her ihtiyacnza cevap veren zellikleri ile benzeri olmayan bir sistem.https://www.youtube.com/watch?v=UvFcZocCaS4

Kimler indir?


Sal ve Gvenlii Uygulamalarn %100 mevzuat uyumlu yapmak isteyen
Tm zel Kurum ve Kurulularn Sal ve Gvenlii Birimleri
Tm Kamu Kurum ve Kurulularn Sal ve Gvenlii Birimleri
Tm Ortak Salk Gvenlik Birimleri
Tm Bireysel alan Gvenlii Uzmanlar
Tm Bireysel alan yeri Hekimleri
Tm Periyodik Ekipman Test Kontrol Muayene Yapan Firmalar
Tm Endstriyel Hijyen lm Analiz Yapan Firmalar
Tm Tahlil Tetkik Laboratuvar lemleri Yapan Firmalar
iindir.
ZELLKLER


SALII VE GVENL YNETM ve DENETM SSTEM


1) Teknik zellikler
Web tabanldr.
En az be farkl taraycda ayn fonksiyonaliteyi salar.
10 in ve zeri en az farkl iletim sistemine sahip tablette ayn fonksiyonaliteyi salar.
sal ve gvenlii faaliyeti olan her ekranda ilgili mevzuat ierii (mevzuat ad, blm bal, madde ve bent ierii) bir buton ile gsterilir.


2) Yetki zellikleri
Sistem yetki tabanl alr.
Sistemde her kullanc iin her ekranda -okuma-yazma-deitirme-silme-rapor-kayt kilitleme- eklinde yetkiler tanmlanabilir.
Sistemde her kullanc iin her ekranda tanmlanan yetkiler iin seviye belirtilebilir.
Yetkiler: "Tm kaytlarda yetkili", "Kendi kaytlarnda yetkili", "Yetki yok" eklindedir.


3) Entegrasyon zellikleri
Uygulama destei veren yazlm firmasn muhtemel bakanlk (alma Sos.Gv.Bak, Salk Bak, evre v e. Bak. v.b) entegrasyon taleplerinde ilgili zorunlu entegrasyonlar yapar.
Kurumumuz tarafndan salanacak olan KPS eriim bilgilieri ile kimlik paylam servisinden ilgili alann kimlik bilgilerine eriim salanabilir.


4) zelletirilebilir Uyar ve Bilgilendirme Sistemi
Uygulama, kiilere ve konulara gre zelletirilebilir bir uyar ve bilgilendirme sistemi ierir.
Uyar ve bilgilendirme sistemi iinde zamanlanm bilgilendirme ve uyar ablonlar vardr.
Uyar ve bilgilendirme sisteminin sms ve eposta ile mesaj gnderme yetenei vardr.
Uyar ve bilgilendirme sistemine uygulama ierisinde yer alan ierie gre yeni uyar ve bilgilendirme kurallarnn eklenmesi uygulama destei veren yazlm firmas tarafndan salanr.


5) Personel Yetkinlii
Uygulamay gelitiren ekipte A snf i gvenlii uzmanlar vardr.
Uygulamay gelitiren ekipte en az bir adet en az 5 yl deneyimli bilgisayar mhendisi vardr.
Uygulamay gelitiren ekipte en az bir adet mevzuat takibinden sorumlu bir personel vardr.


6) yeri Bilgileri
yeri bilgileri, birimleri, evraklar, logosu uygulama iinde tutulabilmektedir.
yeri nace kodu, adres, iletiim bilgileri uygulama iinde tutulabilmektedir.
Kurumunuza bal dier iyeri ile yaplan grmeler uygulama iinde tutulabilmektedir.
yeri alma saatleri ve ve vardiyalar uygulama iinde tanmlanabilmektedir.


7) alan Bilgileri
alan kimlik ve iletiim bilgileri uygulama iinde tutulabilmektedir.
alan meslek, grev tanm, aktif kadro, alt birim bilgileri uygulama iinde tutulabilmektedir.
alan i sal ve gvenlii rol (Bilgi sahibi alan, destek eleman, v.b) uygulama iinde tutulabilmektedir.
alan i gvenlii uzman, iyeri hekimi, dier salk personeli bilgileri uygulama iinde tutulabilmektedir.


8) Risk Deerlendirmesi
Uygulamada 5x5 Matris ve Fine-Kinney risk deerlendirme yntemleri ile risk deerlendirmesi yaplabilmektedir.
Risk deerlendirme raporu xls,xlsx, rtf,pdf formatlarnda alnabilmektedir.
Risk deerlendirmesi kopyalanabilmektedir.
Risk deerlendirmesinin varsa nceki ieriklerine de sistem zerinden ulalabilmektedir.
Risk deerlendirmesindeki herhangi bir soru iin "Dzenleyici nleyici Faaliyet Sistemi"ne DF kayd alabilmektedir. DF sisteminden veya risk deerlendirmesinden ilgili DF formuna ulalabilmektedir.
Oluturulan bir risk deerlendirmesi en az 1000 adet hazr genel-geer rnek soru iermektedir.
Bu sorularn mevzuat balants mevzuat-blm-madde-bent eklinde yaplmtr.
Her soru ieriinden ilgili mevzuat ieriine kolaylkla eriim imkan vardr.


9) Yllk alma-Faaliyet Plan
Yllk faaliyet planlar dinamik olarak oluturulabilmektedir.
yeri nace koduna gre mevzuat maddesi ve ierii gsterilebilecek ekilde en az 100 adet faaliyet otomatik olarak olumaktadr.
Yllk faaliyet plan iin faaliyet havuzundan mevzuat maddesi balanm faaliyet aranabilmekte ve yllk plana eklenebilmektedir.
Yllk faaliyet planna kullanc faaliyet ekleyebilmektedir.
Yllk faaliyet plan raporu xls,xlsx, rtf,pdf formatlarnda alnabilmektedir.


10) Yllk Eitim Planlar
Yllk eitim planlar dinamik olarak oluturulabilmektedir.
Yllk eitim plan iin eitim havuzundan mevzuat maddesi balanm eitimler aranabilmeli ve yllk plana eklenebilmektedir.
Yllk faaliyet planna kullanc faaliyet ekleyebilmektedir.
Yllk faaliyet plan raporu xls,xlsx, rtf,pdf formatlarnda alnabilmektedir.


11) Acil Durum Planlar, Senaryolar ve Tatbikatlar
Acil durum planlar oluturulabilmektedir.
Acil durum ekipleri oluturulabilmektedir.
Acil durum senaryolar oluturulabilmektedir.
Acil durum senaryolar iin tatbikatlar oluturulabilmektedir.
Acil durum raporu alnabilmektedir.


12) Ekipman Periyodik Bakm/Kontrol Planlar ve Takibi
yerine ait tm ekipmanlar, birimleri belirtilerek uygulamaya girilebilmektedir.
Ekipmanlarn periyodik kontrol veya bakmlar varsa belirtilebilmektedir.
Ekipman periyodik kontrol veya bakm plan oluturulabilmektedir.
"zelletirilebilir Uyar ve Bilgilendirme Sistemi" ile ekipmanlarn bakm ve kontrol tarihlerinden nce ve/veya sonra ilgili kiilere sms ve/veya eposta ile mesaj geilebilmektedir.


13) alma zni Gerektiren lerin Takibi
yerinde alma izni gerektiren iler siteme girilebilmektedir.
alma izni gerektiren iler iin zamanlama ve ilgili atamas yaplabilmektedir.
"zelletirilebilir Uyar ve Bilgilendirme Sistemi" ile ilgililere belirtilen zamanlarda sms ve/veya eposta ile mesaj geilebilmektedir.
alma izni gerektiren iler iin "alma zni Prosedr" uygulanabilmektedir.
alma izni xls,xlsx, rtf,pdf formatlarnda rapor olarak alnabilmektedir.


14) SG Kurul Toplant Organizasyonlar ve Takibi
sal ve gvenlii kurulu ve yeleri oluturulabilmektedir.
Kurul toplant planlamas yaplabilmektedir.
Kurul toplant kaytlar ve katlmclar beliritilebilmektedir.
Kurul toplantsna ait gndem maddeleri oluturulabilmektedir.
Kurul toplantlarnn gndem maddeleri iin "Dzenleyici nleyici Faaliyet Sistemi"ne DF kayd alabilmektedir.
Kurul toplant duyurular sistem tarafndan sms ve/veya eposta ile katlmclara mesaj olarak iletilebilmektedir.
Kurul toplant tutanaklar xls,xlsx, rtf,pdf formatlarnda rapor olarak alnabilmektedir.


15) yeri Olay Takip Sistemi (Meslek Has., Kazalar, Ramak Kala, Sadece Maddi Hasarl Olay, v.b)
"Olay Bildirim Sistemi" ile herhangi bir olay uygulamaya girilebilmektedir.
Olaylara dair daha nce belirlenen kiilere annda sms ve/veya eposta ile bilgilendirme yaplabilmektedir.
Bildirim sistemine girilen olayn trne bilirkii karar verebilmeli ve ilgili bildirimi Meslek Has, Kazas, Ramak Kala Olay ve Sadece Maddi Hasarl Olay formuna evirebilmektedir.
lgili olaya dair "Dzenleyici nleyici Faaliyet Sistemi"ne DF kayd alabilmektedir.
Olay formlar xls,xlsx, rtf,pdf formatlarnda rapor olarak alnabilmektedir.


16) alan e Giri/Periyodik Muayene/Tetkik Takibi
alan ie giri muayenesi ve periyodik muayeneleri uygulamaya girilebilmektedir.
"zelletirilebilir Uyar ve Bildirim Sistemi" ile periyodik muayenesi yaplmam alanlarn sms ve/veya eposta ile uyars uygulama tarafndan ilgili kiilere yaplabilmektedir.
alan i gemii kaytlar uygulamaya girilebilmektedir.
Aadaki tm balklarda alan iin uygulamaya veri girii yaplabilmektedir.


1. Soygemi bilgileri
2. Kaza bilgileri
3. Ameliyat bilgileri
4. Hastalk bilgileri
5. Hastane yat bilgileri
6. Maluliyet bilgileri
7. Tedavi bilgileri
8. Sigara kullanm bilgileri
9. Alkol kullanm bilgileri
10. Tbbi anamnez bilgileri
11. Fizik muayene bilgileri
12. Laboratuvar bulgular
13. A bilgileri
Salk Bakanl tarafndan da kullanlan ICD10 kodlarna gre tan girii mmkndr.
alan sevk ilemleri yaplabilmeli ve sevk takibi yaplabilmektedir.
alana reete yazlabilmelidir. lalar Salk Bakanl barkodlar ile uyumludur.
"yeri Hekimi ve Dier Salk Personelinin Grev, Yetki, Sorumluluk ve Eitimleri Hakknda Ynetmelik" eki olan "EK2 - e Giri/Periyodik Muayene Formu" uygulamadan rapor olarak alnabilmektedir.
alan muayene gemiine eriim imkan vardr.


17) alan Sal ve Gvenlii Eitimleri Takibi
Her alan iin "Oryantasyon Eitimi" ve "e Balama Eitimi" takibi yaplabilmektedir.
19 adet Sal ve Gvenlii Eitimi takip edilebilmektedir.
"zelletirilebilir Uyar ve Bildirim Sistemi" ile eitim eksii olan alanlarn sms ve/veya eposta ile uyars uygulama tarafndan ilgili kiilere yaplabilmektedir.
lme deerlendirme formu uygulamadan formlar xls,xlsx, rtf,pdf formatlarnda rapor olarak alnabilmektedir.
Eitim katlm formlar uygulamadan xls,xlsx, rtf,pdf formatlarnda rapor olarak alnabilmektedir.


18) alan Mesleki Eitimlerinin Takibi
Meslek ve mesleki eitimler ilikisi uygulama iinde tanmlanabilmektedir.
alanlarn mesleklerine gre almalar gereken mesleki eitimler uygulama tarafndan takip edilebilmektedir.
"zelletirilebilir Uyar ve Bildirim Sistemi" ile mesleki eitim eksii olan alanlarn sms ve/veya eposta ile uyars uygulama tarafndan ilgili kiilere yaplabilmektedir.


19) Kiisel Maruziyet ve Ortam lmlerinin Takibi
Ortam lm ilemleri ve sonular uygulamaya girilebilmektedir.
Kiisel maruziyet lm ilemleri ve sonular uygulamaya girilebilmektedir.
lm deerlerinin snr deerler dnda olmas durumunda "zelletirilebilir Uyar ve Bildirim Sistemi" ile ilgililere sistem tarafndan sms ve/veya eposta olarak mesaj geilebilmektedir.


20) Kiisel Koruyucu Donanmlarn Takibi
Uygulama ierisinde her iyeri iin kiisel koruyucu donanm stok ve teslim/zimmet takibi yaplabilmektedir.
alanlara verilen kiisel koruyucu donanmlar iin talep ve teslim formlar doldurulabilmeli ve rapor olarak kts alnabilmektedir.
Kiisel koruyucu donanm deiim zaman "zelletirilebilir Uyar ve Bildirim Sistemi" ile ilgililere sistem tarafndan sms ve/veya eposta olarak mesaj geilebilmektedir.
Kiisel koruyucu donanm konusunda ileri tarihli ihtiyalar konusunda uygulama neride bulunabilmektedir.


21) Kimyasallar ve Malzeme Gvenlik Bilgi Formlar
yerinde kullanlan kimyasallar ve ilgili malzeme bilgi gvenlik formlar uygulamaya girilebilmektedir.
Malzeme bilgi gvenlik formlar uygulamaya yklenebilmektedir.
Kimyasal-kiisel koruyucu donanm ilikilendirmeleri yaplabilmektedir.
Kimyasal ile ilgili muhtemel hastalklar uygulamaya girilebilmektedir.
Kimyasal ile ilgili gereken tetkikler periyotlar ile uygulamaya girilebilmektedir.


22) evrimd Uzaktan Eitim Sistemi
evrimd uzaktan eitim sistemine eitim ierik girii yaplabilmektedir.
evrimd uzaktan eitim sistemi ile kurum alanlarna uzaktan eitim atamas yaplabilmektedir.
Eitim atamas yaplan kiiler sms ve/veya eposta ile bilgilendirilebilmektedir.
Uzaktan eitim atamas yaplan alana kullanc ad ve ifre verilebilmektedir.
Uzaktan eitim atamas yaplan alan, eitim ieriklerini internet zerinden herhangi bir yerden alabilmektedir.
Uzaktan eitim alan alann performans uygulama arayznden yetkililerce takip edilebilmektedir.


23) Dzeltici ve nleyici Faaliyet (DF) Sistemi
Dzenleyici ve nleyici Faaliyet Sistemi ile uygulamada DF formu oluturulabilmektedir.
Bir DF formunda aadaki sorumlular belirtilebilmektedir.
Yapm sorumlusu
Takip sorumlusu
Gzetim ve Kontrol sorumlusu
DF formlar rtf ve pdf formatnda rapor olarak alnabilmektedir.
DF termin tarihleri baz alnarak "zelletirilebilir Uyar ve Bildirim Sistemi" ile mesleki eitim eksii olan alanlarn sms ve/veya eposta ile uyars uygulama tarafndan ilgili kiilere yaplabilmektedir.


24) Yl/Dnem Sonu De. Raporlar/statistikleri
Aadaki balklarda her iyeri iin planlanan-gerekleen bilgilerine eriim mmkndr.
Yllk Faaliyet Planlar
Yllk Eitim Planlar
Ekipman Periyodik Bakm Planlar
Ekipman Periyodik Kontrol Planlar
Kiisel ve Ortam lm Planlar


Aadaki tm balklarda her iyeri iin iki tarih aralnda istatistikler rapor olarak alnabilmektedir.


Risk Deerlendirmeleri
Acil Durum Planlar, Senaryolar ve Tatbikatlar
alma zni Gerektiren ler
Ekipman Periyodik Bakmlar ve Kontrolleri
SG Kurul Toplant Organizasyonlar
Meslek Has., Kazalar, Ramak Kala v.b Olaylar
alan e Giri/Periyodik Muayene/Tetkik
alan Sal ve Gvenlii Eitimleri
alan Mesleki Eitimleri
Kiisel ve Ortam lmleri
Kiisel Koruyucu Donanm Teslim/Kullanm
Uzaktan Eitim Alanlar
Dzeltici ve nleyici Faaliyetler

SGSS - Sal ve Gvenlii Ynetim ve Denetim Sistemi


E-posta : info@isgsis.com
Telefon : 0232 344 01 55


Sosyal Medya Hesaplarmz


http://fb.com/isgsis
http://fb.com/groups/isgsis
http://twitter.com/isgsisTR
http://twitter.com/isgsisEN
http://twitter.com/isgsis
http://instagram.com/isgsis
http://youtube.com/user/isgsis
http://www.linkedin.com/groups/isgsis-8158472
http://www.linkedin.com/company/isgsis
http://www.linkedin.com/in/isgsis
https://plus.google.com/+isgsisturkiye